Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере – ПРОМИС 2023

Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере (ПРОМИС 2023) је намењен изврсним пројектима младих истраживача и научника у раној фази каријере, до 7 година након доктората.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме.

Циљеви Програма су: оснаживање младих доктора наука за руковођење пројектима, јачање професионалних капацитета младих истраживача и научника на почетку каријере, укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад, оспособљавање младих истраживача за конкурисање за истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској унији, стварање нових пројектних тимова за изврсна научна истраживања, подршка научноистраживачком раду младе академске заједнице који ће имати утицај и значај за друштвени развој и привреду.

Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Републици Србији и у свету.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији.

Пријаве пројеката на овај Јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 10. јула 2023. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Трајање пројеката је до две године (24 месеца).

Буџет програма је 4.000.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 150.000 евра.

Све информације о Програму и конкурсну документацију можете  преузети ОВДЕ.

Кориговани образац „F1b Project Description Part B PROMIS 2023.docx“ можете преузети ОВДЕ.

Измена је техничког карактера и односи се на форматирање табела унутар документа ради боље прегледности и функционалности при попуњавању.

Комплетну пројектну документацију са измењеним обрасцем „F1b Project Description Part B PROMIS 2023.docx“ можете преузети ОВДЕ.

Акт програма ПРОМИС 2023 можете преузети ОВДЕ.

Висина накнаде истраживача који се финансирају кроз програме Фонда за науку можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Пример обрасца за евалуацију можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Изјаву о учешћу јавних функционера можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити ОВДЕ.

Упутство за употребу Портала за пријаву научних пројеката можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Образац за приговор на резултат административне провере можете преузети ОВДЕ.

Образац за приговор на резултат поступка евалуације можете преузети ОВДЕ.

Презентацијe са радионице „Етика, животна средина и социјални утицај“ одржане 12.06.2023. године се налазе ОВДЕ.

Презентацијe са радионице „Етика, животна средина и социјални утицај“ одржане 4.7.2023. године се налазе ОВДЕ.

Радионица „Етика, животна средина и социјални утицај“ 04.07.2023 – Линку за пријаву на радионицу можете приступити ОВДЕ.

Отворена врата 19.5.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 02.06.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 16.06.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 30.06.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Коначна ранг листа пројеката који су одобрени за финансирање се налазе на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности по фазама, полу руководиоца и области истраживања налази се на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности НИО по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

Географска дистрибуција предлога пројеката према седишту НИО учесника пројеката и анализа пролазности по типу НИО налази се на следећем ЛИНКУ.

Резултат првог степена евалуације налази се на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 30 пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.

  • 1.Област
    Све области истраживања
  • 2.Категорија
  • 3.Рок за пријаву пројеката
    10.07.2023. у 15 часова
  • 4.Датум ажурирања