Програм ПРИЗМА

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програм ПРИЗМА (у даљем тексту Програм).

Програмом се подржавају пројекти основих и примењених истраживања из свих научних области. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме.

Циљеви Програма су: финансирање пројеката који се заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини; јасно наведеноj мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине; развоју експерименталних, практичних и клиничких истраживања која треба да допринесу здрављу људи у Србији; истраживању тема које доприносе развоју у областима друштвених и хуманистичких наука у Србији; подизању нивоа науке у вештачкој интелигенцији као и њена примена; укључивању младих истраживача у научно-истраживачки рад и јачање професионалних капацитета истраживача у оквиру истраживачких тимова.

Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Републици Србији и у свету.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији.

Програм се реализује у оквиру шест потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: 1) природне науке и математика, 2) техничко-технолошке науке, 3) биотехничке науке, 4) биомедицинске науке, 5) вештачка интелигенција и 6) друштвенe и хуманистичке науке.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 15. септембра 2022. године 14. октобра 2022. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Буџет програма је 25.000.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 300.000 евра.

Трајање Пројеката је до три године (36 месеци).

Коначне листе пројеката који су одобрени за финансирање:

  1. Коначна листа пројеката из области природних наука и математике – ЛИСТА
  2. Коначна листа пројеката из области техничко-технолошких наука – ЛИСТА
  3. Коначна листа пројеката из области биотехничких наука – ЛИСТА
  4. Коначна листа пројеката из области биомедицинских наука – ЛИСТА
  5. Коначна листа пројеката из области вештачке интелигенције – ЛИСТА
  6. Коначна листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наука – ЛИСТА

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је припрема за потписивање уговора за пројекте који су одобрени за финансирање.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.