ПРОГРАМ ПРИЗМА

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програм ПРИЗМА (у даљем тексту Програм).

Програмом се подржавају пројекти основих и примењених истраживања из свих научних области. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме.

Циљеви Програма су: финансирање пројеката који се заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини; јасно наведеноj мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине; развоју експерименталних, практичних и клиничких истраживања која треба да допринесу здрављу људи у Србији; истраживању тема које доприносе развоју у областима друштвених и хуманистичких наука у Србији; подизању нивоа науке у вештачкој интелигенцији као и њена примена; укључивању младих истраживача у научно-истраживачки рад и јачање професионалних капацитета истраживача у оквиру истраживачких тимова.

Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Републици Србији и у свету.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији.

Програм се реализује у оквиру шест потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: 1) природне науке и математика, 2) техничко-технолошке науке, 3) биотехничке науке, 4) биомедицинске науке, 5) вештачка интелигенција и 6) друштвенe и хуманистичке науке.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 15. септембра 2022. године 14. октобра 2022. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Трајање Пројеката је до три године (36 месеци).

Буџет програма је 25.000.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 300.000 евра.

Све информације о Програму и конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Акт програма ПРИЗМА можете преузети ОВДЕ.

Нови Акт програма ПРИЗМА можете преузети ОВДЕ.

Висина накнаде истраживача који се финансирају кроз програме Фонда за науку можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Пример обрасца за евалуацију можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Изјаву о учешћу јавних функционера можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити ОВДЕ.

Упутство за употребу Портала за пријаву научних пројеката можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Образац за приговор на резултат поступка евалуације можете преузети ОВДЕ.

Отворена врата 8.7.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 22.7.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 5.8.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 19.8.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 2.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 16.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 30.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 7.10.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Информације о могућности учешћа јавних функционера на програму ПРИЗМА можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Коначне листе пројеката који су одобрени за финансирање:

1. Коначна листа пројеката из области природних наука и математике са техничком изменом бр. 1 од 18.10.2023 – ЛИСТА

2. Коначна листа пројеката из области техничко-технолошких наука са техничком изменом бр. 1 од 18.10.2023 – ЛИСТА

3. Коначна листа пројеката из области биотехничких наука – ЛИСТА

4. Коначна листа пројеката из области биомедицинских наука са техничком изменом бр. 1 од 18.10.2023 – ЛИСТА

5. Коначна листа пројеката из области вештачке интелигенције – ЛИСТА

6. Коначна листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наука – ЛИСТА

Анализа пролазности НИО по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

Географска дистрибуција предлога пројеката према седишту НИО учесница пројеката налази се на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности по фазама, потпрограмима и полу руководиоца налази се на следећем ЛИНКУ

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 97 пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.

  • 1.Област
    Све области истраживања
  • 2.Категорија
  • 3.Рок за пријаву пројеката
    14.10.2022. у 15 часова
  • 4.Датум ажурирања