Акта Фонда

Акта

Акт о процедурама за припрему Програма и селекцију предлога пројеката

Акт о процедурама за избор чланова стручних тела и рецензената

Програми Фонда за науку – Висина накнаде истраживача

Фонд за науку Републике Србије у 2021. години спроводи јавне набавке применом процедура прописаних чл. 11. и 27. Закона о јавним набавкама. Годишњи план јавних набавки се доноси на начин прописан чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 27. септембра 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 19. септембра 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 01. септембра 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 02. августа 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 16. јула 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 01. јула 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 30. јуна 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 01. маја 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 07. априла 2021. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за науку Републике Србије (ажурирано 31. марта 2021. године)