Програм Доказ концепта

Програм Доказ концепта намењен је истраживачима који препознају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идејних решења или научних претпоставки са могућностима комерцијалне примене.

Циљеви Програма су:

1) Подршка трансформацији резултата истраживања у комерцијалне или друштвено корисне производе;

2) Повећање броја и квалитета пројеката спремних за комерцијалну примену;

3) Промовисање значаја интелектуалне својине (ИС) у научно-истраживачком раду.

Сваки пројектни тим ком Пројекат буде одобрен за финансирање ангажоваће пословног саветника са званичне листе одобрене од стране Фонда за науку, која ће бити накнадно објављена. Улога пословног саветника је да помогне тиму у процесу дефинисања производа, пословног модела и развоја производа након фазе доказа концепта.

Програм подржава пројекте из свих научних области. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Републици Србији и у свету.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији. У пројекту може учествовати само НИО у којој је запослен Руководилац пројекта и потписница је уговора о финансирању, а која је одговорна за управљање средствима. Остали чланови тима могу бити истраживачи из исте или других научноистраживачких организација, ангажовани од стране НИО која реализује Пројекат.

Пријаве пројеката на овај Јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 15. септембра 2023. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Трајање пројеката је до годину дана (12 месеци).

Буџет програма је 1.000.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 2.400.000 РСД.

Све информације о Програму и конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Акт програма Доказ концепта можете преузети ОВДЕ.

Пример обрасца за евалуацију можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Изјаву о учешћу јавних функционера можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити ОВДЕ.

Упутство за употребу Портала за пријаву научних пројеката можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Образац за приговор на резултат административне провере можете преузети ОВДЕ.

Образац за приговор на резултат поступка евалуације можете преузети ОВДЕ.

Презентацијe са радионице „Етика, животна средина и социјални утицај“ одржане 15.8.2023. године се налазе ОВДЕ.

Отворена врата 21.7.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 4.8.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 18.8.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 1.9.2023 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је евалуација предлога пројеката.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.

 

  • 1.Област
    Све области истраживања
  • 2.Категорија
  • 3.Рок за пријаву пројеката
    15.09.2023. у 15 часова
  • 4.Датум ажурирања