Програм ИДЕНТИТЕТИ

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ (у даљем тексту Програм).

Програм је од јавног интереса за Републику Србију, а планира се и реализује у складу са Законом и сагласно другим прописима из области научностраживачке и иновационе делатности.

Програм ИДЕНТИТЕТИ намењен је развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких наука.

Циљеви Програма су: подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у области друштвено-хуманистичких наука; афирмација значаја друштвено-хуманистичких наука за образовање и друштво у целини; унапређење међународне видљивости и сарадње у предметном домену науке.

Предмет Програма могу бити теоријске и емпиријске систематизације научних сазнања неопходних за (ре) дефинисање садржаја, форми и детерминанти идентитета, значај друштвених и културних идентитета за креирање јавних политика и доношење државних одлука Републике Србије.

Програм је од јавног интереса за Републику Србију. Програм се планира и реализује у складу са Законом о Фонду за науку Републике Србије (у даљем тексту: Закон) и сагласно свим другим прописима из области научноистраживачке делатности. Програм је усклађен са циљевима реализације научноистраживачке делатности, у смислу стварања нових знања ради подстицања друштвеног, културног, уметничког и економског развоја, са циљем очувања и афирмације националног идентитета као дела цивилизацијске баштине (Члан 8. Закона о науци и истраживањима) и са фокусом истраживања на друштвене изазове и приоритете (Посебан циљ 4. Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2021-2025).

Овим Програмом подржавају се пројекти основних и примењених истраживања из области друштвених и хуманистичких наука.

Основни тематски оквири Програма су: Носиоци идентитета: језик, писмо, историја, религија, културна баштина; Етнички и национални идентитети; Простор и идентитет: региони, територије, границе и миграције; Политике идентитета, право, безбедност и дипломатија; Социјални, индивидуални и психолошки идентитети; Родни идентитети и заједнице; Идентитет, књижевност и уметност; Идентитети,економија, образовање, медији и дигитализација. Поред наведеног, уз образложење се могу предложити и друге тематске области из друштвено – хуманистичких наука које се баве идентитетом, а које су од значаја за Републику Србију.

Трајање Пројеката је до две године (24 месеца).

Буџет доступан за остваривање овог јавног позива је 2.000.000,00 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 150.000,00 евра.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 20.05.2022. године do 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко портала Фонда за науку Републике Србије.

Фонд за науку Републике Србије препоручује и саветује да се не чека последњи дан за подношење пријаве.

Све информације о Програму и потребној конкурсној документацији можете наћи на следећем ЛИНКУ.

Упутство за припремање и пријаву пројекта се налази у конкурсној документацији, а такође га можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Листу звања у научноистраживачкој делатности и еквивалентна звања у високом образовању можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Оквирни план за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајем (Environmental and Social Management Framework) можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Евалуационе образце можете презуети на следећем ЛИНКУ.

Кориговани образац “F2 Budget“ можете преузети ОВДЕ.

Акт програма Идентитети: ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ.

Нови Акт програма Идентитети: ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити путем следећег ЛИНКА.

Отворена врата 25.3.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 05.04.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 15.04.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 29.04.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 13.05.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Коначна ранг листа пројеката који су одобрени за финансирање се налази на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности НИО по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

Анализа пролазности по фазама налази се на следећем ЛИНКУ.

Резултати првог степена евалуације се налазе на следећем ЛИНКУ.

Резултати другог степена евалуације се налазе на следећем ЛИНКУ.

Коначни резултати евалуације (детаљан приказ) се налазе на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 16 пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су из буџета Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација).

  • 1.Област
    Друштвене и хуманистичке науке
  • 2.Категорија
  • 3.Рок за пријаву пројеката
    20.05.2022. у 15 часова
  • 4.Датум ажурирања