Зелени програм сарадње науке и привреде

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Зеленог програм сарадње науке и привреде  (у даљем тексту Програм).

Општи циљеви Програма су и: практична подршка сарадњи науке и привредног сектора, заснована на коришћењу расположивих научних потенцијала, финансирањем пројеката који могу на темељу непосредне примене резултата истраживања значајно утицати на даљи развој друштва и привреде у целини, а посебно науке и примењених истраживања укључивањем изврсних истраживача у решавање виталних проблема друштва и увођењем младих истраживача у научно-истраживачки рад; јачање професионалних капацитета научно-истраживачких установа и стварање нових пројектних тимова.

Специфични циљеви Програма јесу подршка одрживом развоју и подизање нивоа квалитета животне средине решавањем проблема који: доводе до нежељених климатских промена, загађења животне средине, губитка биодиверзитета и неодрживог коришћења природних ресурса; омогућавају боље праћење, извештавање и спречавање загађења ваздуха, воде, земљишта и производа широке потрошње, а имајући у виду као стратешке националне циљеве нулто загађење, чистију кружну економију и обнову биодиверзитета.

Програм подржава примењена истраживања у свим научним областима која ће резултирати патентима, патентним пријавама, техничким решењима, заштићеним ауторским делима и који се односе на задате теме Програма, а обухватају осмишљавање и развој друштвено корисних технологија, производа и услуга.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 12. септембра 2022. године 11. октобра 2022. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Трајање Пројеката је до две године (24 месеца) у првој фази и до годину дана (12 месеци) у другој фази за коју ће бити расписан Јавни позив.

Буџет програма је 3.500.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 200.000 евра.

Све информације о Програму и конкурсну документацију можете  преузети ОВДЕ.

Акт програма – Зелени програм сарадње науке и привреде можете преузети ОВДЕ.

Нови Акт програма – Зелени програм сарадње науке и привреде можете преузети ОВДЕ.

Висина накнаде истраживача који се финансирају кроз програме Фонда за науку можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Пример обрасца за евалуацију можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити ОВДЕ.

Упутство за употребу Портала за пријаву научних пројеката можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 8.7.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Кориговано – Отворена врата 8.7.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 22.7.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 5.8.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 19.8.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Кориговано – Отворена врата 19.8.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 2.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 16.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 30.9.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Отворена врата 7.10.2022 – Питања и одговори можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Коначна ранг листа пројеката који су одобрени за финансирање се налази на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 20 пројеката који се финансирају у оквиру програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су из буџета Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација).

  • 1.Област
    Све области истраживања
  • 2.Категорија
  • 3.Рок за пријаву пројеката
    11.10.2022. у 15 часова
  • 4.Датум ажурирања