Програм за изврсне пројекте младих истраживача ПРОМИС

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) је програм Фонда за науку Републике Србије намењен изврсним пројектима младих истраживача у раној фази каријере.

Циљеви ПРОМИС програма су укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета младих истраживача, оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима, оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској Унији, креирање нових пројектних тимова, подршка изврсним идејама и подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

У оквиру првог ПРОМИС програма који је расписао Фонд за науку РС изабрано је 59 пројеката oсновних и примењених истраживања, који ће се реализовати у периоду 2020-2022. године.

Области науке: природне науке, техника и технологија, медицина, биотехнологије, као и друштвене и хуманистичке науке.

Укупан буџет одобрених пројеката: 8.964.163,42 еура

Mаксималан буџет по пројекту: до 200.000 еура

Трајање пројеката: 24 месеца

Листу одобрених пројеката за финансирање можете видети на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је завршно извештавање на програму

Средства за финансирање програма обезбеђeна су из буџета Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација).

Одобрени пројекти:

BIANCO – БИОМАРКЕРИ НЕУРОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У АКВАТИЧНОЈ СРЕДИНИ: ИНТЕГРАЦИЈА У ПУТЕВЕ КОЈИ ВОДЕ НЕГАТИВНИМ ИСХОДИМА

BioITGenoSelect – БИОИНФОРМАТИЧКИ ПРИСТУП ОПЛЕМЕЊИВАЊУ МЛЕЧНИХ ГОВЕДА ПРИМЕНОМ ГЕНОМСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

BioSolAfla – БИОПРОЦЕСНО РЕШЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АГЕНСА ЗА БИОЛОШКУ КОНТРОЛУ АФЛАТОКСИГЕНЕ ASPERGILLUS ВРСТЕ

BOWIE – ПРАШИНА У ВЕТРУ

BREATHE – ДЕТЕКЦИЈА И КВАНТИФИКАЦИЈА БИОАЕРОСОЛА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И БИЉАКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

CASCH-MOF – АДСОРПЦИЈА УГЉЕН-ДИОКСИДА НА САМОСУШЕЋИМ МЕТАЛ-ОРГАНСКИМ УМРЕЖЕНИМ СТРУКТУРАМА СА ШИФОВИМ БАЗАМА

CD-HEM – РАЧУНАРСКО ДИЗАЈНИРАЊЕ ВИСОКОЕНЕРГЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА: СЛУЧАЈ ХЕЛАТНИХ КОМПЛЕКСА

CLOUDS – КЛАСИФИКАЦИЈА ВЕЛИКИХ ОБЈЕКАТА – УЛТРАФИЛТЕРИ И УСМЕРЕНИ СКУПОВИ

CryoPlum – КОНЗЕРВАЦИЈА И ИСКОРЕЊАВАЊЕ ВИРУСА ШАРКЕ ИЗ АУТОХТОНИХ ГЕНОТИПОВА ШЉИВЕ СРБИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ КРИОТЕХНИКА

DecodExpo – УЛОГЕ ЕКСПОЗОМА У ЕНДОКРИНОМ ЗДРАВЉУ

DESTtiny – ПРИРОДНЕ ЕУТЕКТИЧКЕ СМЕШЕ ЗА ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВА РЕШЕЊА У АГРО-ПРЕХРАМБЕНОМ СЕКТОРУ

DETOX – ПРОЦЕНА РИЗИКА ИЗЛОЖЕНОСТИ ФТАЛАТУ DEHP ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ ЖЕНА; ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗАМА ДЕЛОВАЊА И ХРОНИЧНОГ ИЗЛАГАЊА МАЛИМ ДОЗАМА

DiaBoNet – ЕФЕКАТ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА НА ОСТЕОЦИТНУ, ВАСКУЛАРНУ И НЕРВНУ МРЕЖУ КОШТАНОГ ТКИВА: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЋАНУ КОШТАНУ ФРАГИЛНОСТ ПРОКСИМАЛНОГ ОКРАЈКА БУТНЕ КОСТИ

DyRes System – ДИНАМИЧКА РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ КАО МЕРА ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА КОМПЛЕКСНЕ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА: ФОРМИРАЊЕ КОНТЕКСТА

FLIM – ЛИДЕРСТВО ЖЕНА У МУЗИЦИ: ПРОУЧАВАЊЕ ЖЕНСКИХ УЛОГА, МОЋИ ДЕЛОВАЊА И КОЛАБОРАТИВНИХ МУЗИЧКИХ ПРАКСИ У СРБИЈИ И ТРАНСЖАНРОВСКОМ КОНТЕКСТУ

ForNextCobot – ЕСТИМАЦИЈА И ПЛАНИРАЊЕ МЕХАНИЧКЕ ИМПЕДАНСЕ ЗА СЛЕДЕЋУ ГЕНЕРАЦИЈУ КОЛАБОРАТИВНИХ РОБОТА

Gramulsen – НОСИВИ ВИШЕПАРАМЕТАРСКИ СЕНЗОРИ НА БАЗИ ГРАФЕНА

HEMMAGINERO – СПЕКТРОСКОПИЈА И НЕЛИНЕАРНО ОСЛИКАВАЊЕ ЕРИТРОЦИТА И ЊИХОВИХ МЕМБРАНА ЗАСНОВАНИ НА ХЕМОГЛОБИНУ КАО ПОЛАЗНИЦА ЗА РАЗВОЈ НОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ

HiSuperBat – ВИСОКО-КАПАЦИТАТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ПУЊИВЕ ВОДЕНЕ ВИШЕВАЛЕНТНО-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ И СУПЕРКОНДЕНЗАТОРЕ: СЛЕДЕЋИ КОРАК КА ХИБРИДНОМ МОДЕЛУ

HUMANE – АКТИВАЦИЈА АЗОТ-ОКСИД СИНТАЗЕ НАКОН ТРЕТМАНА ХИДРОКСИУРЕОМ У ЕРИТОИДНИМ ПРОГЕНИТОРИМА

HYBIS – ХИБРИДНИ МОЗАК–РАЧУНАР ИНТЕРФЕЈС ЗА УПРАВЉАЊЕ СЕНЗО-МОТОРНИМ УПАРИВАЊЕМ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА

IAPS – ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ

iDUCOMBSENS – ИНТЕГРИСАНИ СЕНЗОР ГАСА НА БАЗИ ДУАЛНИХ ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ЧЕШЉЕВА

IN-DEPTH – ЕВОЛУТИВНИ УВИД У МОЛЕКУЛАРНИ ДИВЕРЗИТЕТ ПРЕТЕЋИХ ПАТОГЕНА У СРБИЈИ: ФИЛОГЕНЕТСКИ ПРИСТУП

InfoBomat – ИНТРАМАМАРНА ЕТНОВЕТЕРИНАРСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ТЕРАПИЈУ МАСТИТИСА КРАВА У ЦИЉУ ОПТИМИЗАЦИЈЕ АНТИМИКРОБНЕ ТЕРАПИЈЕ

Key2SM – ХЛАДНИ АТОМИ, ХАБАРДОВ МОДЕЛ И ХОЛОГРАФИЈА: КЉУЧ ЗА ЧУДНЕ МЕТАЛE

LABLUNG – МЕХАНИСТИЧКИ УВИД У АНТИИНФЛАМАТОРНО И АНТИОКСИДАТИВНО ДЕЈСТВО БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ У IN VITRO МОДЕЛИМА ЗА ХРОНИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

LEAPSyn-SCI – ПРОТЕИНИ ЗАСТУПЉЕНИ У КАСНОЈ ФАЗИ ЕМБРИОГЕНЕЗЕ: СТРУКТУРНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА СА АЛФА-СИНУКЛЕИОНОМ

MaKiPol – МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У КИНЕТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ МЕШАВИНА ВИШЕАТОМСКИХ ГАСОВА: МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СИМУЛАЦИЈЕ

MEMORYST – ОД МОЖДАНИХ ТАЛАСА ДО БОЉЕГ ПАМЋЕЊА: ПОБОЉШАЊЕ ПАМЋЕЊА ПРИМЕНОМ ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ-МОДУЛИРАНЕ НЕИНВАЗИВНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ МОЗГА

MiFaDriCa – CNV-miRNK КАО ГЕНЕТИЧКИ УЗРОЧНИЦИ И ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК УРОЂЕНИХ АНОМАЛИЈА БУБРЕГА И УРИНАРНОГ ТРАКТА

MoDeCo2000 – ДИЗАЈН МАЛТЕРА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РИМСКА ГРАНИЦА НА ДУНАВУ 2000 ГОДИНА КАСНИЈЕ

MYCOCLIMART – РАЗВОЈ КОНЦЕПТА „КЛИМАТСКИ ПАМЕТНОГ ШУМАРСТВА“ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КРОЗ МОДУЛАЦИЈУ МЕТАБОЛИЗМА ПОЛИАМИНА ОД СТРАНЕ МИКОРИЗНИХ ГЉИВА НА ДРВЕЋУ ХРАСТА ЛУЖЊАКА (QUERCUS ROBUR L.)

Nano-MDSC-Thera – НОВИ ИМУНОТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ АУТОИМУНСКИХ ОБОЉЕЊА ПОМОЋУ СУПРЕСОРСКИХ ЋЕЛИЈА МИЈЕЛОИДНОГ ПОРЕКЛА ИНДУКОВАНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛИМА

PHANTER – ИНТЕРАКЦИЈА БАКТЕРИОФАГА И АНТИБИОТИКА – КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ ЗА ТЕРАПИЈСКУ ПРИМЕНУ ФАГА

PHYCAT – ПРОТЕИНСКИ ХИДРОГЕЛ ЗА ТЕРАНОСТИКУ КАНЦЕРА

POLYGREEN – У СУСРЕТ „ЗЕЛЕНОЈ“ И ОДРЖИВОЈ ПОЛИМЕРНОЈ ИНДУСТРИЈИ: НЕЗАСИЋЕНЕ ПОЛИЕСТАРСКЕ СМОЛЕ У ПОТПУНОСТИ ДОБИЈЕНЕ ИЗ БИООБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

PRECAST – ПРЕДВИЂАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЛЕЧЕЊА РАКА ПОМОЋУ СТИМУЛАНСРЕСПОНЗИВНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛА

PROTECTA – ПРОДУКТИ КАО АЛТЕРНАТИВНИ БИОЦИДИ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: СНАГА ПРИРОДЕ

PsyCise – КОРИСНОСТ CYP2C19/CYP2D6 ГЕНОТИПИЗАЦИЈЕ И КВАНТИФИКАЦИЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЛЕКА У ПЛАЗМИ У ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈИ ДОЗИРАЊА АНТИДЕПРЕСИВА И АНТИПСИХОТИКА

PV-Waals – НАНОМЕТАРСКИ ТАНКИ ФОТОВОЛТАИЦИ БАЗИРАНИ НА ПЛАЗМОНСКИ ПОБОЉШАНИМ ВАН ДЕР ВАЛСОВИМ ХЕТЕРОСТРУКТУРАМА

RACOLNS – РЕГИОНАЛНЕ АПСОЛУТНЕ ХРОНОЛОГИЈЕ КАСНОГ НЕОЛИТА У СРБИЈИ

RatioCAT – РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕФИКАСНУ ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ ВОДОНИКА

RECLAIM – ПОЛИТИКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У СРБИЈИ: ПРЕДСТАВ(ЉАЊ)Е И ДЕМОКРАТСКИ ЛЕГИТИМИТЕТ

REPANCAN – ПРЕНАМЕНА ЛЕКОВА ЗА ТРЕТМАН АДЕНОКАРЦИНОМА ПАНКРЕАСА

ReTRA – РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПОСТУПАКА ПРОИЗВОДЊЕ ХЛЕБА КРОЗ ИНОВАТИВНЕ ПРИСТУПЕ

RIBIDF – ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ЈОНСКИХ БИОФЛУИДА

ROLERS – МИСТЕРИОЗНА УЛОГА ЕПШТАЈН-БАР ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У РЕУМАТОИДНОМ АРТРИТИСУ И СИСТЕМСКОМ ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУСУ: КОЈИ МАРКЕР ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ МОЖЕ УКАЗИВАТИ НА ОКИДАЊЕ

SENSOGENE – БИОСЕНЗОРИ ЗА РАК НА БАЗИ РЕГУЛАТОРНИХ ГЕНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

SERBHIWE – МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ СРБИЈЕ, ДИВЉА ДРУШТВА НАСПРАМ ОДРЖАВАНИХ ДРУШТАВА ВИЂЕНА ОЧИМА ПОПУЛАЦИОНИХ ГЕНЕТИЧАРА

SerbRightWing – СРПСКЕ ДЕСНИЧАРСКЕ ПАРТИЈЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ, 1934–1941

STOLKit – АЛАТ ЗА ИНТЕГРИСАЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У МОДЕЛИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СУЗБИЈАЊА БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНИХ СТОЛБУР ФИТОПЛАЗМОМ У ОДРЖИВОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

StrainedFeSC – ЕФЕКТИ НАПРЕЗАЊА КОД СУПЕРПРОВОДНИКА ИЗ КЛАСЕ ГВОЖЂА ХАЛКОГЕНИДА

SYMBIOSIS – КОНТРОЛИСАН ДИЗАЈН ЕФИКАСНИХ ENZYME@MOF КОМПОЗИТА ЗА БИОКАТАЛИЗУ

TRACEPIGEN – ПРАЋЕЊЕ СИСТЕМСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ НА ТЕРАПИЈУ У КАРЦИНОМУ ПЛУЋА И КОЛОРЕКТУМА ИЗ ТЕЧНЕ БИОПСИЈЕ ПОМОЋУ ЦИЉАНЕ NGS АНАЛИЗЕ ГЕНЕТИЧКИХ И ЕПИГЕНЕТИЧКИХ ВАРИЈАНТИ

TreeVita – РАЗУМЕВАЊЕ ГУБИТКА ВИТАЛНОСТИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА КОРИШЋЕЊЕМ СТАБИЛНИХ ИЗОТОПА УГЉЕНИКА (Δ13C), ИНДЕКСА СУШЕ, САТЕЛИТСКИХ ОСМАТРАЊА И РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ НА ПРОМЕНЉИВЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ

WARMED – РАЗВОЈ NO-ЗАВИСНИХ ПРИСТУПА ЗА ДИРИГОВАНИ БРАУНИНГ БЕЛОГ МАСНОГ ТКИВА. МОЖЕМО ЛИ ЗАГРЕВАЊЕМ/ ХЛАЂЕЊЕМ МАСНОГ ТКИВА САВЛАДАТИ МЕТАБОЛИЧКЕ БОЛЕСТИ?

WasteWaterForce – ПОБОЉШАЊЕ ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА – УНАПРЕЂЕНИ ПРОЦЕСИ КОРИШЋЕЊЕМ ЗЕЛЕНИХ И ИСПЛАТИВИХ МАТЕРИЈАЛА

YEH – КОМПАРАТИВНО ИСТОРИЈСКО ИСКУСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ СА ПОЛИТИКАМА САВЕЗНИШТВА И НЕУТРАЛНОСТИ/НЕСВРСТАНОСТИ